Cliëntenraad

Alle zorginstellingen die uit collectieve middelen worden gefinancierd, moeten een cliëntenraad hebben. De regels omtrent cliëntenraden staan in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Artikel 3 van die wet omschrijft wanneer een cliëntenraad om advies gevraagd moet worden.

Adviesfunctie

Zorginstellingen moeten hun cliëntenraad altijd om advies vragen voordat ze een besluit nemen over onder meer een fusie of samenwerking met andere instellingen, verhuizing of verbouwing, en het vaststellen van de begroting. Ook over de te leveren zorg en diensten moet de instelling met de cliëntenraad overleggen. Dat geldt in ieder geval voor voeding, veiligheid, gezondheidsaspecten, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.

De cliëntenraad moet alle informatie krijgen die nodig is om advies te kunnen geven. Ook moet de instelling het advies tijdig aanvragen, zodat het ook echt van invloed kan zijn op het besluit. Het advies van de cliëntenraad is zwaarwegend. De instelling mag geen van een schriftelijk advies afwijkend besluit nemen voordat een commissie van vertrouwenspersonen heeft vastgesteld dat de instelling in redelijkheid tot dat besluit kon komen.

De cliëntenraad mag verder ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

De cliëntenraad is in de Wlz nog belangrijker dan in de AWBZ. De Wlz is er op gericht om de zorg en diensten die een instelling levert, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorkeuren en eigenschappen van de bewoners. Daarom wil het Zorginstituut de nodige vrijheid geven aan instellingen, cliëntenraden en verzekerden om de zorg en diensten in goed overleg met elkaar in te vullen. Een sterke cliëntenraad is dan essentieel.

Samenstelling

Begin 2021 bestaat de cliëntenraad van HVP Zorg uit zes leden:

  • A. Mooijman (voorzitter)
  • I. (Kimm) van Breugel (lid)
  • N. Basiri Mahmood Jegh (lid)
  • S. Aygun-Tug (lid)

Maak kennis met het raadslid I. (Kimm) van Breugel

"Beste cliënten van HVP Zorg,
U krijgt, net als ik, zorg van HVP."

"Ik in drie soorten namelijk Huishoudelijke Verzorging (HV), Persoonlijke Verzorging (PV) en Individuele Begeleiding (vreemd genoeg BI genoemd). En meestal ben ik zeer tevreden over de zorg die mij geboden wordt. Maar … er gaat natuurlijk wel eens iets mis. Dan bel je HVP, leg je je probleem uit en verwacht je dat het probleem opgelost wordt. Dat lukt. Maar helaas NIET altijd. Dan moet je een “vechtpartij” aangaan met de instantie die jouw welzijn voor ogen heeft en waar je het op dat moment even niet bepaald mee eens bent. Maar je bent te moe of niet in staat om in discussie te gaan dus je laat het maar voor wat het is. Niet doen!!! Sta op voor je rechten. Als je denkt dat je door HVP onrechtvaardig behandeld wordt, benadeeld wordt of dat je klacht niet serieus genoeg genomen wordt, neem dan contact op met een lid van de cliëntenraad. Zij hebben nauwe banden met HVP en kunnen uw problemen voor u bespreekbaar maken. Dit betekent niet dat u in het gelijk stelt wordt, maar betekent wel dat de cliëntenraad uw probleem voor u gaat aanpakken. Het resultaat zou moeten zijn dat er een oplossing komt voor uw probleem, waar beide partijen mee kunnen leven."

"Want uiteindelijk is de doelstelling van HVP: zorgen dat cliënten de beste zorg krijgen die er beschikbaar is en dat u als cliënt tevreden bent. Heeft u een probleem met HVP en komt u er samen niet uit, schakel dan de cliëntenraad in."

"Mijn naam is Kimm, lid van de cliëntenraad en bereid u met raad en daad bij te staan. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-478 414 38 tussen 10.00 en 14.00 uur."

IK VECHT ... VOOR UW RECHT

Ingrid (Kimm) van Breugel

Raadslid worden?

Als u interesse heeft om lid te worden van de cliëntenraad, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken door een e-mail met uw naam, telefoonnummer en uw verzoek te sturen naar info@hvpzorg.nl. We zijn momenteel op zoek naar nieuwe leden. Mocht u zich als raadslid hebben aangemeld, dan nemen we binnen afzienbare tijd contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


Apotheek Jager Bruining
De La Reyweg 170
2571 GH Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering