Wijkverpleging

Wijkverpleging

Zodra een cliënt zich heeft aangemeld bij HVP Zorg, gaat HVP Zorg als volgt te werk. Binnen één dag na aanmelding van de klant neemt de zorgcoördinator telefonisch contact op met de klant en/of diens vertegenwoordiger voor het maken van een intakeafspraak. De basisgegevens worden in het digitale systeem ingevoerd.

De zorgcoördinator voert een voorlopige indicatie in, wanneer de zorg binnen 24 uur moet starten en informeert de afdeling planning over het aantal zorgmomenten, minuten, soort zorg, plaats, tijdstip en welk deskundigheidsniveau van de in te zetten zorgverleners. Hierbij word altijd gecontroleerd op de bevoegd- en bekwaamheid van het uitvoerende personeel.

Binnen uiterlijk 5 werkdagen na deze aanmelding stelt de zorgcoördinator het zorgplan op aan de hand van de geïnventariseerde en besproken zorg tijdens het intakegesprek. HVP Zorg zal ernaar streven om het intakegesprek en het opgestelde zorgplan afgerond te hebben voor aanvang van de zorgverlening. Hierbij is HVP Zorg wel afhankelijk van overige instanties en hulpverleners als huisartsen, transferpunten van ziekenhuizen en eventuele overige verwijzers voor wat betreft de aanmelddatum van klant.

Tijdens het intakegesprek toetst de wijkverpleegkundige of de verzekerde recht heeft op zorg.

De wijkverpleegkundige toetst en benadrukt de regie, het zeggenschap en de inzage met betrekking tot het zorgplan bij de klant of diens vertegenwoordiger en vermeldt dit ook duidelijk in het op te stellen zorgplan.

De wijkverpleegkundige vermeldt duidelijk in het zorgplan welke afspraken er gemaakt zijn met de mantelzorg en hun eventuele hulp en ondersteuning die zij kunnen en willen bieden ter aanvulling op de zorg van HVP Zorg.

Het volgens OMAHA opgestelde zorgplan wordt na het opstellen uitgereikt aan de klant ter ondertekening (in tweevoud) en zal gezamenlijk met de indicatiestelling vanuit OMAHA, thuis in het dossier bij de klant blijven.

HVP Zorg bespreekt in ieder MDO/zorgplan-bespreking het medicijn gebruik van cliënten van 65 jaar of ouder die langdurig gebruik maken van 5 of meer geneesmiddelen waarvan tenminste een van deze geneesmiddelen behoort tot de ATC-klasse A of B. Bovendien wordt nagegaan bij de huisarts en/ of apotheker of er een medicatiecheck heeft plaatsgevonden. Dit wordt vastgelegd in het zorgdossier.

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering