WMO hulp

WMO hulp

Ambulante begeleiding, Huishoudelijke Hulp en Dagbesteding

Wanneer u bij ons aanklopt voor ondersteuning of hulpverlening, kijken wij eerst of u al in het bezit bent van een toekenning. Indien u al in het bezit bent van een toekenning voor ondersteuning of hulp en u wilt overstappen naar HVP Zorg, wordt er met u eerst een omzetting geregeld. Indien u niet in het bezit bent van een geldige toekenning voor hulp, wordt er samen met u naar uw situatie gekeken. Naar aanleiding van de situatieschets wordt er dan samen met u besloten of u wel of niet in aanmerking komt voor een aanvraag voor ondersteuning of hulp. Indien u hiervoor wel in aanmerking komt, kunnen wij u bij de aanvraag ondersteunen.

Nadat de toekenning binnen is, wordt er zo snel mogelijk een intakegesprek gehouden. Tijdens de intake worden uw wensen en behoeften ook besproken. Vervolgens kan de ondersteuning en/of hulpverlening starten.

Algemene criteria

Inclusiecriteria

Cliënten met de onderstaande aandoeningen en beperkingen kunnen gebruik maken van onze diensten;

 • Somatische aandoening/beperking;
 • Psychogeriatrische aandoening/beperking;
 • Lichamelijke beperking;
 • Zintuiglijke beperking;
 • Verstandelijke beperking;
 • Chronisch psychische/psychosociale problemen.

Exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten met:

 • Een storend, problematisch gedrag voor zijn of onze omgeving, waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig en niet beïnvloedbaar is;
 • Een behoefte aan intensieve zorg, die verder reikt dan de reguliere ondersteuning;
 • Gewelddadige en of psychopathisch gedrag naar zichzelf en onze medewerkers.

Hiernaast bieden wij geen ondersteuning aan cliënten als:

 • De veiligheid van onze medewerkers en/of cliënt niet kan worden gegarandeerd;
 • Cliënten en/of naasten seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten onze ondersteuning niet accepteren.

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering