Missie en Visie

Missie en Visie

HVP Zorg heeft als missie dat kwalitatief goede zorg- en hulpverlening wordt geboden aan cliënten. Onze gedachte hierbij is dat dit het beste bereikt kan worden door de cultuur (en de daaruit voortvloeiende normen en waarden) van de cliënten zo goed mogelijk te begrijpen, te respecteren en van daaruit te handelen. Wij hechten hierbij veel waarde aan een transparante en oprechte opstelling als organisatie.

Dit zijn de kernwaarden van HVP Zorg. Ook vinden wij het erg belangrijk om meer kwaliteit te leveren door empathische en enthousiaste collega’s in te zetten. Alles bijeen genomen, streven we naar een zorg- en hulpverlening van hoge kwaliteit.

Het is voor ons belangrijk dat elke cliënt zo lang mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving kan blijven wonen, op zijn of haar eigen manier. Waar nodig bieden we zorg- en/of hulpverlening. De cliënt staat bij ons centraal en de zorgvraag wordt met iedere cliënt persoonlijk overlegd.

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering