Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen

Ondersteuning en huishoudelijke hulp

Wanneer u bij ons aanklopt voor ondersteuning of hulpverlening, kijken wij eerst of u al in het bezit bent van een toekenning. Indien u al in het bezit bent van een toekenning voor ondersteuning of hulp en u wilt overstappen naar HVP Zorg, wordt er met u eerst een omzetting geregeld. Indien u niet in het bezit bent van een geldige toekenning voor hulp, wordt er samen met u naar uw situatie gekeken. Naar aanleiding van de situatieschets wordt er dan samen met u besloten of u wel of niet in aanmerking komt voor een aanvraag voor ondersteuning of hulp. Indien u hiervoor wel in aanmerking komt, kunnen wij u bij de aanvraag ondersteunen.

Nadat de toekenning binnen is, wordt er zo snel mogelijk een intakegesprek gehouden. Tijdens de intake worden uw wensen en behoeften ook besproken. Vervolgens kan de ondersteuning en/of hulpverlening starten.

Eigen bijdrage

Als u Huishoudelijke Hulp vanuit de gemeente WMO ontvangt, moet u een eigen, door het CAK berekende, inkomensafhankelijke bijdrage betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Dit geldt ook voor Wlz-indicaties, maar niet voor Zvw-indicaties voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) en dagbesteding of begeleiding.

Vanaf 2018 hoeft u geen eigen bijdrage voor de WMO te betalen, als;

 • U getrouwd bent of samenwoont,
 • U, uw partner of u beiden jonger bent dan de AOW-leeftijd, en
 • Uw bijdrage plichtige inkomen in 2018 lager is dat de inkomensgrens van uw gemeente. In de meeste gemeenten is deze inkomensgrens € 35.000.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op www.hetcak.nl of 0800 1925 (voor ondersteuning vanuit de WMO) of 0800 0087 (voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg).

Financiering en aanmelding

De financiering van de zorg kan op verschillende manieren. Hieronder kunt u lezen welke manieren dat zijn.

 • Vanuit de Zorgverzekeringswet. Hiervoor is er een indicatie van een wijkverpleegkundige nodig
 • Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hieronder vallen alle soorten indicaties die vanuit de WMO toegekend worden
 • Vanuit de persoonsgebonden budget (PGB)
 • Uit particuliere middelen
 • Meerdere manieren gecombineerd

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:

 • U meldt zichzelf telefonisch aan
 • U meldt zich aan via het aanmeldingsformulier
 • U meldt zich via de website van HVP Zorg aan
 • Uw huisarts meldt u aan
 • Het transferpunt van een ziekenhuis wijst u toe
 • Verschillende organisaties of instellingen kunnen u ook doorverwijzen / aanmelden

Na de aanmelding wordt er z.s.m. contact met u opgenomen, zodat de benodigde stappen gezet kan worden om de zorg- en dienstverlenging te kunnen aanvragen en/of starten.

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering